CAR (Centraal Aansluitingenregister)

Het CAR (Centraal Aansluitregister) houdt de informatie over alle aansluitingen van elektriciteit en gas in Nederland bij. Dit systeem is actief sinds april 2013 enĀ vervangt de eigen systemen van de verschillende netbeheerders.

Wegens onderhoud van onze servers is het niet mogelijk om orders te verwerken op zaterdag 20 januari 2018 tussen 22.00 en 00.00.

Due to server updates we are unable to process orders, these update will be made on Saturday 20 January 2018 from 22.00 till 00.00.