Grijze Energie

Grijze energie wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen. Onder fossiele brandstoffen vallen steenkool, aardolie, aardgas en kernenergie. De tegenhanger van grijze energie is groene energie.

 

Bij de productie van grijze energie wordt het milieu belast doordat natuurlijke bronnen opraken. Ook komt er CO2 vrij bij de productie van grijze energie, wat zorgt voor de opwarming van de aarde. Kernenergie is nadelig voor het milieu omdat er bij het opwekken van kernenergie er radioactief kernafval vrijkomt.

 

Over het algemeen zijn de tarieven van groene en grijze energie redelijk gelijk.

 

Wilt u kijken naar groene stroom of gas, maak dan gebruik van onze Vergelijker.

Wegens onderhoud van onze servers is het niet mogelijk om orders te verwerken op zaterdag 20 januari 2018 tussen 22.00 en 00.00.

Due to server updates we are unable to process orders, these update will be made on Saturday 20 January 2018 from 22.00 till 00.00.