Overheid veranderd spelregels : Consument betaalt 132 euro extra aan energie

Stijging enerie regeerakkoord

11 Okt Overheid veranderd spelregels : Consument betaalt 132 euro extra aan energie

Utility Provider heeft het regeerakkoord uitgebreid bekeken. Maar wat betekent dit concreet voor de consument.

Regeerakkoord “vertrouwen in de toekomst”

Doel van Nederland

Nederland maakt werk van een ambitieus klimaatbeleid. Nederland wordt duurzaam. We hebben geen alternatief voor aanpakken. We nemen onze verantwoordelijkheid voor het klimaatakkoord van Parijs. Er komt een nationaal Klimaat- en energieakkoord waarmee we met alle partijen de CO2-uitstoot fors gaan verlagen. Denk daarbij aan verduurzaming van de gebouwde omgeving en het verkeer, vergroening van ons belastingstelsel en nieuwe energiebronnen. We leggen de lat hoog. We willen de meest ambitieuze doelstelling van Parijs. Daarvoor werken we samen met gelijkgezinde landen in Europa.

Energiebelastingen : Meer betalen

De belasting op stroom wordt verlaagd naar 0,87 cent inclusief BTW per kWh. De belasting op gas wordt verhoogd naar 3,63 cent inclusief BTW per m3. De jaarlijkse vermindering van de energiebelasting(heffingskorting) waar je recht op als je een verblijfsfunctie hebt wordt verlaagd met 62 euro. Het moet ervoor zorgen dat er een belastingopbrengst binnenkomt van € 393 miljoen. Tenslotte is er nog de aangekondigde verhoging van de Opslag Duurzame Energie van circa 45 euro op jaarbasis.

Gemiddelde energierekening 132 euro hoger

Concreet betekent dit voor de consument een verhoging van wel 132 euro per jaar.
Een gemiddelde consument verbruikt 3000 kWh en 1430 m3 volgens het NIBUD.
3000 kwh * 0,87 cent
1430 m3 * 3,63 cent

Verhoging ODE 45 euro + Heffingskorting naar beneden 62 euro + 52 euro verhoging belasting gas – 25 euro verlaging belasting stroom = 132 euro

Aanpassing salderingsregeling

De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling. De verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden.

Besparen op energie

Besparen op energiebelasting is niet mogelijk, maar u kunt wel besparen op energie door te vergelijken op tarieven en vastrecht.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Wegens onderhoud van onze servers is het niet mogelijk om orders te verwerken op zaterdag 20 januari 2018 tussen 22.00 en 00.00.

Due to server updates we are unable to process orders, these update will be made on Saturday 20 January 2018 from 22.00 till 00.00.