Informatie Krediet

Banner_verzekerering_content

Een krediet is een geldbedrag dat door een instelling of particulier persoon aan een andere instelling of particulier wordt verstrekt. Dit geldbedrag moet op een later tijdstip worden terugbetaald. Degene die het geld verstrekt wordt ook wel geldgever, schuldeiser of kredietverstrekker genoemd. Degene die het geld ontvangt wordt ook wel geldnemer of schuldenaar genoemd. De grootste en bekendste groep kredietverstrekkers bestaat uit banken. Voor het verstrekken van het geldbedrag zal de schuldeiser vaak een tegenprestatie eisen. Meestal in de vorm van rente. De hoogte van deze rente hangt van een groot aantal factoren af, zoals de looptijd van het krediet en de kredietwaardigheid van de schuldenaar.

Soorten Kredieten

Bij Doorlopend Krediet spreekt u een kredietlimiet af. Hierbinnen kunt u voortdurend opnemen en aflossen, de rente is variabel en het krediet heeft geen vaste looptijd. Bij een Persoonlijke Lening leent u eenmalig een bedrag dat u binnen een afgesproken periode terugbetaalt. Per maand betaalt u een vast bedrag aan rente en aflossing. De rente is vast voor de hele looptijd.

Let op! Geld lenen kost geld kredietwaarschuwing.gif

Banner_verzekerering_bellen

Ik wil gebeld worden over:

Naam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

captcha