Informatie AVB

Banner_verzekerering_content

De AVB verzekering is de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Het beschermt het bedrijf of de zelfstandig ondernemer tegen de financiële gevolgen die kunnen ontstaan wanneer er schade wordt veroorzaakt.

De AVB verzekering vergoed alle schade dat wordt veroorzaakt door het bedrijf. Schade aan materieel wordt vergoed maar ook aan personen. Als werknemers van het bedrijf schade veroorzaken dan is dit ook gedekt door de verzekering.

De hoedanigheid waarin het bedrijf verzekerd is, is zeer belangrijk en dient daarom juist vermeld te zijn op het polisblad van een AVB. Voor schade door activiteiten of personen die niet passen bij de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf, is er geen dekking. Als mutaties niet tijdig worden doorgegeven, kan dit leiden tot een zogenaamd dekkingshiaat.

Dekking AVB

De volgende zaken worden vaak gedekt ;

  • Algemene aansprakelijkheid:Je bent verzekerd als je bedrijf aansprakelijk is voor schade aan van derden. De schade moet veroorzaakt zijn tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en activiteiten van je bedrijf.
  • Werkgevers­aansprakelijkheid:Je bent verzekerd als werkgever voor aansprakelijkheid voor schade van je werknemers. De schade moet veroorzaakt zijn tijdens activiteiten voor je bedrijf.
  • Milieuaantasting:De aansprakelijkheid van je bedrijf is verzekerd voor milieuaantasting die plotseling en onvoorzien is ontstaan.
Banner_verzekerering_bellen

Ik wil gebeld worden over:

Naam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

captcha

Wegens onderhoud van onze servers is het niet mogelijk om orders te verwerken op zaterdag 20 januari 2018 tussen 22.00 en 00.00.

Due to server updates we are unable to process orders, these update will be made on Saturday 20 January 2018 from 22.00 till 00.00.